ZDANIEM WIELU EKSPERTÓW

Tymczasem — zdaniem wielu socjologów i or­ganizatorów ochrony zdrowia — w takiej ewi­dencji pomija się niekiedy 50% rzeczywistych przypadków zachorowań i niewiele mniejszy odsetek osób chorujących. Warto więc pamię­tać, że dane dotyczące informacji o zgłaszalnoś- ci spontanicznej, a co za tym idzie — zachoro­walności i chorobowości, są obarczone pewny­mi błędami spowodowanymi nie tylko przez symulację i wyolbrzymianie dolegliwości, lecz również przez antysymulację (świadome ukry­wanie choroby) lub po prostu przez wciąż jesz­cze za niski poziom kultury zdrowotnej. Istnieją więc przesłanki do twierdzenia, że rzeczywiste potrzeby zdrowotne, odzwierciedlające stan zdrowia ludności, są większe niż potrzeby uświadomione, wyrażone’liczbą zgłoszeń.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)