ZETKNIĘCIE ZE STATYSTYKĄ

Ten, kto nie miał okazji bezpośrednio osobiście zetknąć się ze współczesną statysty­ką lekarską, zapewne mi nie uwierzy, jeżeli wyznam, że nigdzie nie znalazłem wiarygod­nych i kompletnych informacji o liczbie cier­piących na chorobę nadciśnieniową lub o licz­bie osób upośledzonych umysłowo. Niestety, tak było i — co gorsza — tak wciąż jeszcze jest, to nie tylko w Polsce.Nowoczesną statystykę lekarską, przydatną dla oceny stanu zdrowia ludności, powinna więc cechować aktywność i odpowiednie ukierunko­wanie. Niezbędne staje się systematyczne pro­wadzenie badań lekarskich w reprezentatyw­nych dla ogółu ludności zbiorowościach, przy czym znaczenie bodaj ważniejsze od precyzyj­nego rozpoznawania poszczególnych jednostek chorobowych miałoby rozpoznanie stanów znaj­dujących wyraz w pewnym (większym lub mniejszym) ograniczeniu sprawności, w pewnej zależności od opieki lekarskiej lub otoczenia, w braku pełnego dostosowania się do warun­ków życia i możliwości spełniania właściwej roli społecznej.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)