ZŁOŻONY PORTRET

Starzenie się bowiem i starość nie są już w naszych czasach sprawą wyłącznie osobistą, ponieważ obejmują setki milionów ludzi. Urosły do rangi jednego z klu­czowych problemów i chyba nie myliłby się ten, kto doszedłby do wniosku, że od sposobu ich rozwiązania w znacznym stopniu zależy nie tylko społeczno-ekonomiczna, lecz również morałno-etyczna przyszłość ludzkości. Zabez­pieczenie materialne zwiększających się z roku na rok zastępów ludzi w starszym wieku, stwo­rzenie im warunków, w których możliwa by­łaby godziwa egzystencja, otoczenie ich nale­żytą opieką lekarską — na pewno wymagają wyasygnowania olbrzymich funduszy, co w sposób pośredni lub nawet bezpośredni obciąża budżet państwowy. Wydaje się jednak, ze wcale nie w tych — niełatwych wprawdzie, ale przynajmniej oczywistych sprawach — napotykamy największe przeszkody.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)