ZMNIEJSZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW

Zupełnie zrozumiałe jest również zmniejszenie współczynnika inwali­dztwa w wieku 65—74 lat (w porównaniu z poprzednią grupą wieku). Chodzi tu wyłą­cznie o zmniejszenie statystyczne: po prostu osoby w podanym przedziale wieku rzadziej zwracają się do Komisji d.s. Inwalidztwa i Za­trudnienia (KIZ), ponieważ przeważnie już nie pracują i bądź otrzymały renty znacznie wcześniej, bądź też uważają, że z tych czy innych powodów nie są uprawnione do otrzy­mania renty. Zmniejszanie się współczynników rehabili­tacji inwalidów najprawdopodobniej jest zwią­zane z tym, że wraz z wiekiem choroby stano­wiące podstawę orzeczenia o inwalidztwie stają się coraz częstsze i możliwość ich wyleczenia maleje. Umieralność inwalidów we wszystkich grupach wieku (do 64 lat) jest większa od umie­ralności ludności ogółem.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)