ZWIERZĘ WOLNOŻYJĄCE

O  drapieżcy natomiast myślimy jako o zwierzęciu wolnożyjącym, większym od ofiary, która jest dla niego źródłem energii, lecz nie habitatem. Oczytyiście, ist­nieją wszelkie rodzaje sytuacji pośrednich. Pamiętajmy, że większe znaczenie ma dla nas nie klasyfikowanie gatunków w sztywne kategorie, lecz ocena rodzajów interakcji, czyli zależność między nimi. Dany gatunek może wchodzić w różnego rodzaju interakcje z innymi populacjami w zależności od stadium rozwojowego, lo­kalizacji, pory roku i innych okoliczności.Mimo że pasożytnictwo i drapieżnictwo mają podob­ny wpływ na regulację ekologiczną, stwierdzone zostały duże różnice w możliwościach krańcowych osiąganych w każdej z tych sytuacji. Na ogół organizmy pasożyt­nicze mają większe tempo reprodukcji i wykazują większą specyficzną wybiórczość w stosunku do go­spodarza niż większość drapieżców.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)